سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا صنیعی نیا – دانشجوی دکتری گرایش سازه، دانشگاه تهران
علی مزروعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مهدی قاسمیه – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
هادی پزشکی – دانش اموخته کارشناسی ارشد پژوهشگاه زلزله

چکیده:

این مقاله یک مطالعه تجربی و ازمایشگاهی از رفتار اتصالات تیر I به ستون قوطی می باشد. این اتصال شامل سه دسته اتصال با ورق روسری و زیر سری، اتصال مستقیم با مقطع ثابت و اتصال مستقیم با مقطع افزایش یافته می باشد. به منظور واجد شرایط نمودن این اتصالات در استاندارد ۲۸۰۰ و بهبود شرایط لرزه ای ان ، ۶ نمونه آزمایشگاهی تمام مقیاس مطابق آیین نامه های بین المللی، مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از هر نوع اتصال دو نمونه کاملا یکسان مورد ازمایش قرار گرفته است. در ابتدا جزئیات مربوط به طراحی، نحوه ساخت، بارگذاری، گزارش آزمایش ها و نتایج حاصله بیان می شود. سپس در ادامه مقایسه عددی بین رفتار هیسترزیس و عملکرد این سه نوع اتصال با یکدیگر تحت بار گذاری چرخه ای صورت گرفته است.