سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سامان باقری – استادیار دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
نوید وافی تبریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- زلزله، دانشگاه تبریز

چکیده:

روشهای متداول تحلیل و طراحی قابهای فولادی بر اساس فرض صلبیت کامل و یا مفصلی ایدهآل برای اتصالات تیر به ستون می باشد. اگر چه فرض اتصال مفصلی ایده آل در قاب های ساده محافظه کارانه به نظر می رسد، ولی چون در عمل تامین چنین شرایطی بسیار سخت بوده و اکثر اتصالات ساده مقدار اندکی لنگر خمشی را نیز انتقال می دهند، لذا در نظر گرفتن نیمه گیرداری جزئی در این قاب ها مخصوصا در شرایط پاسخ غیرخطی لرزه ای می تواند جای بررسی و بحث بیشتر داشته باشد. در این مقاله رفتار قاب های ساده فولادی به همراه مهاربندی هم محور با رفتار واقعی اتصالات مطالعه می شود. برای مدل کردن رفتار لنگر- دوران اتصالات تیر به ستون که بصورت نبشی های جان یا نبشی های نشیمن هستند، از مدل غیرخطی کیشی و چن استفاده شده است. از تحلیل های تاریخچه زمانی غیرخطی انتگرالی برای بررسی رفتار غیرخطی قاب ها استفاده می شود. نتایج نشان می دهند که مهاربندها با داشتن مقاومت و سختی زیاد، میزان حساسیت قاب نسبت به نوع رفتار اتصال را کاهش می دهند. مقادیر جابجایی طبقات در حالت مدل کردن رفتار واقعی اتصال نسبت به حالت مفصلی ایده آل همواره کمی کاهش می یابد ولی مقادیر برش پایه می تواند کمی کاهش یا افزایش یابد