سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس اکبرپور – استاد یار گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمدرضا جواهری – استاد یار گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مهدی ترابی – دانشجوی کارشناس ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

امروزه با توجه به توسعه ساخت سازه های نامتقارن و نامنظم که عمدتا بدلیل طرح های مدرن معماری می باشد و نیاز به ساخت سازه های مقاوم در برابر زلزله لازم است که روشی مناسب جهت تحلیل سازه های نامنظم و همچنین ارزیابی رفتار این سازه ها بررسی شود.در این تحقیق از روش های تحلیل استاتیکی معادل و دینامیکی طیفی برای آنالیز سازه ها در برابرنیروی معادل زلزله استفاده شده است و پارامترهای دینامیکیسازه از جمله شکل مدها و وزن موثر مد و …. برای سازه های منظم و نا منظم مقایسه شده است. ۹ و ۱۲ مدلسازی شده است. سیستم سازه ای مورد بررسی قاب فولادی خمشی می باشد که جهت ایجاد ،۶ ، به این منظور قاب هایی با تعداد طبقات ۳نامنظمی از نظر سختی در ارتفاع سازه از مهاربندهای هم محور استفاده شده است. در این تحقیق میزان دقت روش استاتیکی معادل برای سازه های منظم و نامنظم بررسیگردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد تغییر ناگهانی سختی باعث تغییر در شکل مود اول سازه می شود و با توجه به شکل مود، می توان محل تغییر ناگهانیسختی را شناسایی کرد. سازه های با سختی بالا، زمان تناوب کمتری دارند و از طرفی اثر مودهای بالا در سازه های سخت تر بیشتر می باشد بنابراین در روش استاتیکی معادل، محدود کردن اعمال اثر شلاقی به زمان تناوب ۰/۷ثانیه و صرف نظر کردن از اثر نیروی شلاقی برای زمان تناوب های پایین تر، تقریب زیادی را در توزیع نیروی جانبی وارد می کند