سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالله تبرئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی
سعید ابریشمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدعلی رهگذر – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

دراین مقاله گودبرداری برج مالی مشهد که سیستم سازه نگهبان آن از نوع دوخت به پشت می باشد بصورت دو بعدی و سه بعدی و براساس روش های اجزا محدود مدلسازی گردیده است و پس از صحت سنجی مدلهای مربوط توسط ابزارهای سنجهای بکاررفته درمحل پروژه و مطالعات میدانی عملکرد دیواره و نشست سطحی دربرابر طول مهاری ها شامل طول گیرداری و طول غیرگیرداری بررسی گردیده است.