سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلام مرادی – استادیار دانشگاه تبریز
محمدرضا عطرچیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
سعید وحیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

سیستم خاک مسلح جزو حائلهای انعطاف پذیر می باشد این سیستم با افزایش ارتفاع تغییر شکلهای نسبتا بزرگی درمقابل نیروهای دینامیکی نشان میدهد ولی درساخت کوله پل ها محدود کردن تغییر شکل ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است دراین تحقیق کوله ای با ارتفاع چهارده متر با دو هندسه مختلف مدل می شود درمدلسازی از روش المان محدود به کمک نرم افزار plaxis استفاده خواهد شد تغییر شکلهای افقی و قائم همراه با نیروی ا یجاد شده در مسلح کننده ها دراثر یک زلزله واقعی بررسی خواهد شد نتای جنشان دهنده متفاوت بودن نحوه توزیع نیرو در طول مسلح کننده ها با فرضیات موجود می باشد همچنین نشان داده م یشود که تغییر شکلهای قابل ملاحظه ای در اثر نیروی زلزله درکوله خاک مسلح با ارتفاع زیاد به وجود می آید راههای کاهش این تغییر شکلها نیز بررسی خواهد شد.