سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضی باباگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه سمنان
رضا وهدانی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

چکیده:

تاسیسات زیرزمینی جزء لاینفک جامعه مدرن بوده و برای کاربردهای متعددی مورد استفاده قرار میگیرد شامل متروها و خطوط راه آهن بزرگ راه ها، با مرور موارد تاریخی اثرات زلزله روی اینگونه سازه ها ملاحظه می شود که نرخ خرابی آنها نسبت به سازه های روزمینی پایین تر است در عین حال در زلزله های اخیر مانند زلزله سال ۱۹۹۵ کوبه ژاپن، زلزله های ۱۹۹۵ چیچی تایوان، زلزله های ۱۹۹۹ کوکائلی ترکیه سازه های زیرزمینی دچار خسارت عمده ای شده اند با توجه به پیشرفت اخیر محققین شاهد اثرات متفاوت زلزله های نزدیک گسل با زلزله های دور از گسل بودهاند مشخصات زلزله های نزدیک گسل به دلیل خواص امواج برشی و تجمع آثار این امواج در جلوی مسیر گسیختگی تفاوتهایی با مشخصات زلزله های دور از گسل دارند دراین مقاله با توجه به اهمیت بیشتر تونلهای سگمنتی این نوع پوشش تحت تاثیر رکوردهای مختلف حوزه دور و حوزه نزدیک با استفاده از نرم افزار plaxis مورد مطالعه قرارگرفته است.