سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بنیامین یارمند – دانشجوی دکتری
فخرالدین اشرفی زاده – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا طرقی نژاد – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین پژوهش برای ایجاد پوشش های روانکار جامد از ایندیم و سرب روی نمونه های فولادی استفاده شد پوشش دهی به روش رسوب فیزیکی بخار PVD و توسط فرایندهای تبخیر درخلا و رسوب یونی صورت گرفت و رفتار تریبولوژیکی پوشش ها با استفاده از آزمون پین روی دیسک ارزیابی شد نتایج آزمایشها نشان داد که پوششهای ایجاد شده باعث کاهش ضریب اصطکاک تا کمتر از ۰/۱ می شوند و دراین بین پوششهای رسوب یونی روانکاری و عمر سایشی بیشتری نسبت به پوششهای تبخیر در خلا از خود نشان میدهند پوششهای ایندیم به دلیل برش آسان ضریب اصطکاک کمتری ایجاد می کنند اما عمر سایشی آنها نسبت به سرب کوتاه تر است علاوه بر ایندیم و سرب پوشش های آلیاژی In-50%Pb/ In-30%Pb %In-10%Pb به روش رسوب یونی ایجاد شدند که مشخص شد خواص روانکاری و سایشی آنها بین پوششهای ایندیم و سرب خالص قرار دارد.