سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی حسینعلی بیگی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بهرام نوایی نیا – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
آزاده السادات اصغری – دانشجوی دکتری سازه

چکیده:

استفادها ز تیرهای عمیق در بعضی سازه های خاص اجتناب ناپذیر بوده و به منظور کاهش هزینه ها در ساخت آنها از بتن سبک جهت تقلیل بارهای مرده و به تبع آن بار زلزله استفاده می گردد به دلیل پیچیدگی رفتار این تیرها آیین نامه های موجوددر تعریف آنها وحد ت نظر ندارند از طرف دیگر برای بعضی سازه های قدیمی تر به دلیل تغییر کاربری انها ممکن است بعضی از المان های این سازه ها مانند تیرهای عمیق نیاز به تقویت داشته باشند بررسی رفتار آزمایشگاهی تیرهای عمیق ساخته شده از بتن سبک تقویت شده هدف این تحقیق می باشد بدین منظور تعداد یک نمونه شاهد بدون تقویت دو نمونه تقویت شده با لامینیت CFRP دو نمونه تقویت شده با ورق CFRP و دو نمونه تقویت شده با ورق CFRP هرکدام به طول ۱۵۰۰ میلی متر عرض ۱۲۰ میلی متر و ارتفاع ۵۰۰ میلی متر تا گسیختگی تحت بارگذاری استاتیکی قرارگرتفه و رفتار آنها شامل نمودار بار – خیز محل شروع ترک و نحوه گسترش آنها میزان افزایش ظرفیت برشی مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته است.