سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جاوید خطیبی طالقانی – مدیر مرکز طراحی و مهندسی ایران فریمکو
محمد کیهانی – مدیر مجتمع تحقیقاتی تولیدی ایران فریمکو
امیر طاهری ریزی – کارشناس ارشد سازه و مسئول طراحی و محاسبات ایران فریمکو
پویا شکیبا – کارشناس ارشد تحقیق و توسعه و طرح ساخت ایران فریمکو

چکیده:

صنعتی سازی و کاربرد ساز ههای بتن آرمه پیش ساخته و برخورداری از مزایای آن در سال های اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته است. سیست مهای پیش ساخته موجود در دنیا از نوع اتصال غیرگیردار با جزئیات ظریف هستند که تولید و نصب آن دشوار بوده و بخاطر لرزه خیزی برای کشورمان مناسب نیستند. در ایران که خطر لرز هخیزی زیاد تا خیلی زیاد است سیستم نیمه گیردار بصورت قاب خمشی پیش ساخته جوابگو نبوده و به سیستمی نیاز است که قادر به مقابله با نیروهای مؤثر جانبی باشد. از اینرو در این تحقیق رفتار یک نوع اتصال پیش ساخته گیردار بتنی تیر به ستون که در مجتمع تحقیقاتی – تولیدی ایران فریمکو ابداع و آزمایش شده است، بررسی شده و پارامترهای مؤثر بر رفتار اتصال، صلبیت و رفتار لرزه ای آن به کمک نرم افزارAbaqus مدل شده است.قابل ذکر است که رفتار این نوع اتصال در هیچیک از آیین نام ههایACI , PCI و یا مبحث نهم مقررات ملی ساختمان بررسی نشده است.