سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا توکلی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سوده اکبرپور – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی سازه

چکیده:

امروزه وقوع خرابی پیشرونده درهنگام زلزله و حتی دریک انفجار نزدیک به سازه به چالشی مهم تبدیل شدها ست خرابی پیشرونده خرابی تمام و یا قسمت عمده ای از یک سازه است که با گسیختگی موضعی دربخشی از سازه شروع شده و میتواند پایداری کل سازه را تهدید نماید هدف ازاین مقاله بررسی پدیده خرابی پیشرونده درقاب خمشی بتن ارمه ۵ طبقه تحت سه شتاب نگاشت زلزله می باشد بدین ترتیب با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی درنرم افزارsap2000 رفتار غیرخطی آنها از جمله روند توزیع مفاصل پلاستیک درتیرها و ستونها تغییر مکان جانبی نسبی طبقات و همچنین سطح عملکرد مورد ارزیابی قرارگرفته است.