سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید شجاعی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
باهادور نیکو – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تجربه زلزله های اخیر نشان داده است که مقاوم سازی بسیاری ازسازه ها ی موجود کشور بنظر الزامی است بدین منظورقبل ازاقدام به عملیات مقاوم سازی ارزیابی عملکرد سازه موجود ضروری است دراین تحقیق سه ساختمان بتن آرمه با سیستم دوگانه با طبقات مختلف ۳و۷و۱۵طبقه طبق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش سوم تحلیل و طراحی شده و سپس تحلیل استاتیکی غیرخطی طبق ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزه ای نشریه ۳۶۰ درمورد آنها اعمال شده است نتایج سطوح عملکرد و معیارهای پذیرش ستونها درساختمان های بتن مسلح درادامه آورده شده است.