سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بیژن عسکری – دانشگاه آزاد سبزوار
سیدعلی مرتضوی – دانشگاه فردوسی مشهد
پوریا قره بگلو – دانشگاه آزاد سراب
سیدسجاد حسینی –

چکیده:

فراپالایش پروتئین های سرم شیریکی ازفرایندهای اصلی غشایی درصنایع لبنیات می باشد با اینوجود ایجاد رسوب مداوم درغشاهای فراپالایش و مرحله پاکسازی به همراه آن تاثیر اقتصادی زیادی درچنین فرایندهای دارد درحال حاضر برخی روشهای پاکسازی شیمیایی و فیزیکی متفاوت جهت تمیز نمودن غشا دارای رسوب مورد استفاده قرارمیگیرد دراین بررسی اثرات پیامدهای اقتصادی و روشهای کاهش رسوب ارایه شد همچنین عوامل موثر بررسوب مطالعه و افزایش کارایی فیلتراسیون غشایی و مکانیسم تاثیر امواج فراصوت برپاکسازی غشاهای دارای رسوب و پروتئین های سرم شیر نیز مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که انرژی فراصوت منجر به افزایش جریان متلاطم میگردد همچنین استفاده از امواج فراصوت باعث افزایش و بهبود جریان بازیابی بعدازایجاد رسوبم ی شود.