سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا کیانی زاده – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحدامارات متحده عربی
رامین نصیری – گروهکامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
محمد ملکوتی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عربی

چکیده:

امروزه استفاده از معماری سرویس گرا بهعنوان یک معماری کارآمد درحال رشد می باشد ولی علیرغم نقاط قوت موجود در معماری سرویسگرا بخش مهم آزمون درآن بخوبی مورد توجه قرار نگرفته هرچندتاکنون راه حلهایی دراین زمینه ارایه شده اند اما تقریبا هیچیک بطور جامع آزمون معماری سرویسگرا را پوشش نداده اند از طرفی ISTQB یک چارچوب جامع و استاندارد بین المللی جهت آزمون نرم افزار میباشد لذا دراین مقالهما قصدداریم یک چارچوب جامع برپایه توسعه چارچوب ISTQB ونکات اساسی آزمون درمعماری سرویسگرا که شامل زمینه های مهم آزمون در معماری سرویس گرا می باشد را ارایه کرده و به کمک آن به ارزیابی راه حلهای موجود بپردازیم با این روش نقاط قوت و ضعف هریک از راه حلها مشخص شده و درنهایت امکان ارایه یک راه حل جدید با برطرف کردن نقاط ضعف موجود بررسی می شود.