سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن ذوقی – دکتری برنامه ریزی حمل و نقل
مهدی رضایی نوپاشان – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ترابری
حمیده قنواتیان –

چکیده:

امروزه وسایل نقلیه بویژه وسایل نقلیه درون شهری و صنایع مهمترین منابع تولیدانواع آلودگیهای زیست محیطی هستند که سلامت و بقای موجودات زنده راتهدید می کنند میزان عوارض جسمی وروحی این نوع آلودگی برانسان به ویژه درمحیطهای شهری به اندازه ای است که برای آن استاندارهای فنی و بین المللی تعیین شده است و دولت ها و متولیان شهری به رعایت آنها ملزم هستند پدیده الودگی هوا نیز یکی از ره آوردهای توسعه صنعتی است که با افزایش جمعیت گسترش شهرنشینی و افزایش خودروهای شخصی روزبروز برشدت آن افزوده می شود و باتوجه به خطراتی که این الودگی برای سلامت افراد ساکن درمناطق آلوده دارد لازم است با آگاهی و شناخت از این مساله درراستای جلوگیری از تولید و یا کاهش خطرات آن اقدام نمود.