سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهرام دهقان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان، گروه برق، سروستان، ایران

چکیده:

آموزش الکترونیکی، بکارگیری سیستم های الکترونیکی، که با اهداف مختلف امکان یادگیری از راه دور را فراهم می کنند. کیفیت آموزشی دوره های الکترونیکی ابعاد زیادی دارد. در این مقاله ارزیابی اثر بخشی و بهبود کیفیت سیستم آموزش الکترونیکی با الگوی ترتیبی – ترکیبی بر روی تعدادی از فراگیران زبانهای خارجی انجام شده است.. گرچه در این تحقیق مسایلی همچون سطح کیفیت اساتید و یا امکانات مجموعه و آموزشگاه را می توان به عنوان فاکتورهای دیگر اضافه کرد، ولی نتایج نشان میدهد که رعایت ترتیب و ترکیب دروس می تواند در یادگیری و فهم دانشجو موثر باشد و رضایتمندی از دوره در سطح خوبی بوده است. شایان ذکر است که کلاسها بصورت ترتیبی – ترکیبی و هم بصورت استاد محور و هم دانشجو محور بوده است. اگرچه افراد از نظر میزان تحصیلات، سن، تاهل، دسترسی به اینترنت و درک زبان در جایگاههای مختلفی قرار داشتند ولی هر دو سیستم رضایتمندی قابل قبولی از دید فراگیران داشتند. نتایج نشان میدهد آموزش ترکیبی دروس از نظر فراگیران تا حدودی موفق تر از آموزش ترتیبی بوده است ولی به نظر میرسد تلفیق آنها بهترین راهکار می باشد.