سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جبار خدامرادی – کارشناس ارشد ابیاری و زهکشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
سیاوش مرادی – کارشناسی ارش تاسیسات ابیاری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

مصرف بیش از ۹۲% منابع آب شرین کشور توسط بخش کشاورزی با استفاده غالب از روشهای ابیاری سنتی با راندمان ۳۰ تا ۳۲ درصد مسئولین امر را بر آن داشته تا در روشهای ابیاری مزارع تجدید نظر بعمل اورند اجرای سیستم های ابیاری بارانی و افزایش راندمان مصرف تا حد زیادی می تواند در مصرف بهینه آب موثر باشد پس از گذشت چند سال از اجرای سیستمهای ابیاری بارانی در شهرستان سرپل ذهاب محاسبه پارامترهای عملکردی این سیستم ها ضروری به نظر می رسد در مطالعه حاضر عملکرد پارامترهای فوق در سیستم های ابیاری بارنی اجرا شده در شهرستان سرپل زهاب محاسبه شده است پروژه ها از نوع کلاسیک ثابت با ابپاش متحرک بوده و راندمان پتانسیل PELQ وراندمان واقعی کاربرد AELQ در بلوک ازمایش محاسبه و با محاسبه تغییرات فشار Dp به کل سیستم تعمیم گردید اندازه گیری ها با استفادهاز ایجاد شبکه قوطی های نمونه برداری در بلوک ازمایش در شرایط کارکرد واقعی سیستم و قرائت میزان آب جمع اوری شده در قوطی های نمونه برداری انجام و ضمن اندازهگیری سرعت باد و دمای هوا با استفاده از فرمول ها و روابط مربوطه محاسبات لازم بعمل امد.