سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدا… حسن زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
بهادر روشن –
خلیل روشن –

چکیده:

گردش انرژی یکی ازمباحث بوم شناسی کشاورزی است و درنقاط مختلف جهان نسبت انرژی خروجی و ورودی دراکوسیستمهای مختلف کشاورزی محاسبه شده است کوچکی و حسینی ۱۳۶۸ یکی از راه های براورد توسعه کشاوریز استفاده ازروش جریان انرژی است Schroll1994 دراین بررسی سیرانرژی دراکوسیستم باغات انارشهرستان ابرکوه استان یزد با استفاده از آمار و اطلاعات سازمان جهاد کشاوریز و تهیه پرسشنامه ازباغداران برترشهرستان درسال ۸۷ محاسبه گردید نسبت ستادبه نهاده راندمان انرژی بکاررفته ۸۵۹۶۲۰۳۴ کیلوکالری درهکتار و میزان انرژی تولیدی ۵۶۳۹۰۲۵۰ کیلوکالری درهکتار است همچنین میزان کارایی انرژی ۱/۵۲ میباشد نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد که بیشترین انرژی مصرفی مربوط به استفاده ازکود ازت معادل ۳۰/۷ درصد و بعد آبیاری معادل ۲۶/۱ درصد می باشد همچنین کمترین انرژی مصرفی دراین اکوسیستم مربوط به نیروی کارگر است.