سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داوود دوانی – مرکز آموزش جهاد کشاورزی بوشهر
عبدالحمید ماهیانه – مرکز آموزش جهاد کشاورزی بوشهر
مهدی تاجبخش – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.

چکیده:

یکی از راههای برآورد توسعه پایدار در نواحی کشاورزی استفاده از جریان انرژی است . به همین منظور سیر انرژی در اکوسیستم زراعی جو دیم در سال زراعی ۸۸ – ۸۷ در استان بوشهر برآورد گردید. انرژی ورودی در این نوع زراعت ۳۲۱۷ هزار کیلو کالری و میزان انرژی خروجی, شامل دانه و کاه, به ترتیب ۱۹۸۰ و ۲۶۴۰ هزار کیلو کالری در هکتار بود. میزان کارایی انرژی برای عملکرد بیولوژیکی ۴۳ / ۱ محاسبه گردید. میزان کارایی انرژی برای محصول دانه و کاه به ترتیب ۶۱ / ۰و ۸۲ / ۰ بود . بیشترین انرژی مصرفی به ترتیب مربوط به کود ازته و سوخت گازوئیل و کمترین انرژی مصرفی متعلق به نیروی انسانی و علف کش می باشد که این امر می تواند ناشی از شرایط آب و هوایی, توپوگرافی زمین و حتی مسائل خاص مربوط به جمعیت و فرهنگ منطقه باشد.