سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام کریمی گوغری – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس پناهنده – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

در سالهای اخیر موضوع توسعه و اشاعه سیستمهای آبیاری تحت فشار برای استفاده بهینه از منابع آب مطرح شده است. لیکن بدلیل اینکه هنوز درصد عمده ای از اراضی آبیاری سطحی(در ایران و جهان) با روش آبیاری سطحی تحت آبیاری قرار دارند و اصلاح آنها برخلاف سیستمهای تحت فشار نیازمند سرمایه گذاری اولیه چندانی نمی باشد، لذا توجه به کاربرد صحیح این روشها اهمیت بسزایی دارد. کاربرد درست روشهای آبیاری سطحی و انتخاب طول و راندمان آبیاری در شرایط طرح، موفقیت طرح را تضمین می نماید. در مرحله بهره برداری نیز می توان با انجام بررسیهای لازم نتایج سودمندی جهت بهره برداری بهینه از منابع بدست آورد. برای تعیین راندمان آبیاری از سه تعریف اساسی شامل راندمان توانمندی کارکرد در ربع پایین(PAELq)، راندمان توانمندی کارکرد مینیمم(PAEmin) و راندمان کاربرد آب آبیاری (AE) استفاده شده است. موضوع این مقاله در مجموع ارزیابی و بهینه سازی آبیاری نواری در باغات پسته به منظور تعیین مناسبترین طول و عرض و شبیه سازی جریان توسط نرم افزار winsrfr 3.1 می باشد به طوری کلی در این تحقیق نشان داده شده است که نوارهایی که دارای طول بیشتری و شیب کمتری هستند از راندمان بالاتری برخوردارند.