سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا فرشادی – کارشناس ارشد سازه های آبی
سعید حاجی علی گل – کارشناس ارشد سازه های آبی
جواد احدیان –
محمدجواد نصراصفهانی – دکتری سازه های آبی

چکیده:

پدیده رسوب گذاری در مخازن سدها پدیده ای پیچیده بوده و عدم اطلاعات از میزان رسوب ورودی به مخزن سد و پیش بینی روشهای کنترل آن، موجب کاهش عمر مفید سد واتلاف سرمایه های عظیم ملی می گردد. بهمنظور محاسبه بار رسوب ورودی به مخزن سد گتوند علیا از مدل رایانه ای CCHE2D که توانایی انجام محاسبات رسوب را دارد استفاده شده است. برای آماده سازی مدل، از حجم زیادی اطلاعات شامل مشخصات مقاطع رودخانه در بالادست محل احداث سد،آمار مربوط به دبی روزانه رودخانه ، سیلابهای با دوره بازگشتهای مختلف،دانه بندی مواد بستر و دیگر اطلاعات مورد لزوم استفاده گردیده است. پس از کالیره کردن و اجرای نرم افزار ، بار رسوب ورودی به مخزن سد گتوندعلیا برابر با ۵۳۴۹۸ کیلوگرم بر متر مکعب محاسبه شده است و با توجه به نوع حالت بهره برداری از مخزن ووزن مخصوص انباشته ها و ضریب تله اندازی ۳۹ درصد ،حجم کل رسوب انباشته شده در مخزن این سد برابر با ۱۴۲ میلیون مترمکعب خواهد بود که ۳۲۱۹ درصد حجم کل مخزن سد را پس از ۲۹۹ سال تشکیل می دهد. همچنین قسمت اعظم بار رسوبی ورودی به مخزن سد گتوند علیا ذرات سیلت درشت با اندازه ۹۲۹۰۱۹۲۹۹۲ میلی متر و ماسه بسیار ریز با محدوده اندازه ۹۲۲-۹۲۹۰۱۸ میلی متر را تشکیل می دهد.