سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیما آذری گواسرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد میمه

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در استان قزوین و در جنوب شهر معلم کلایه قرار داشته و بخشی کوچکی از زون ساختاری البرز مرکزی به شمار می آید، زون های کانی ساز سرب به گونه ای رگه ای در امتداد گسلهای منطقه نهشته شده است کانسار سرب جوتان در گذشته به عنوان معدن مورد بهر هبرداری قرار گرفته بود که بعد از مدتی متروکه شده است. اکتشاف در محدوده مورد نظر به منظور اکتشاف ماده معدنی سرب صورت گرفت. کانی سازی سرب بصورت گالن بوده و با کانگ باریت نهشته شده است. رگه های گانه دار سرب در امتداد برخی شکستگی های و گسله های منطقه شکل گرفت هاند. برای بررسی ذخیره کانسار، روش های مختلف تجزیه مواد معدنی، روش های ژئوفیزیک و ژئوشیمیایی و فرآوری مواد انجام و گردآوری اطلاعات در چند مرحله صورت گرفت که شامل برداشتهای صحرایی، مطالعات آزمایشگاهی، تجزیه، تحلیل و تلفیق داده ها بوده است،از جمله حجم کارهای انجام شده نمونه گیری و آنالیز ٧ عنصری n,Mo,Fe,Zn,Pb,Cu,Ag,Au عنصرها جمعاً ٩٠ عدد، نمونه برداری ، تهیه و مطالعه سنگ شناسی ، نمونه بردای و تهیه مقاطع صیقلی و کانه نگاری و برداشت زمین شناسی ترانشه های اکتشافی و طراحی و حفر گمانه های اکتشافی بوده است .