سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیب اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
احمد رهبر رنجی – استاد یار- عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد جواد کتابداری – دانشیار- عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به عملکرد ساختمان های اجری در زلزله های صده ی اخیر در ایران میتوان نتیجه گرفت که این ساختمان ها، هر قدر هم خوب ساخته شوند، مادامی که مسلح نباشند نمی توان از پایداری لرزه ای آن ها مطمئن شد، لذا با توجه به تحلیل نیرو ها و تنش های وارد بر ساختمان های آجری غیر مسلح به بررسی مقاومت های برشی و خمشی دیوار های آجری مسلح پرداخته و ضمن ارائه ی نتایج منتشر شده ی برخی بررسی ها و آزمایشات صورت گرفته این حیث، نقش میلگرد های افقی و قائم در رفتار دیوار های اجری مسلح مورد ارزیابی قرار داده می شوند.نتایج بررسی ها نشان می دهد که تحت شرایطی تسلیح دیوار های آجری در ایران می تواند عملی و اقتصادی باشد.