سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بابک امیر عطایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه ارومیه
مجید منتصری – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
احسان محمدی – کارشناس ارشد سازه های آبی

چکیده:

پدیده سیل یکی از رویدادهای مهم هیدرواقلیمی و از جدی ترین بلاهای طبیعی است که جوامع بشری را مورد تهدید قرار می دهد. افزایش وقوع سیل در چند دهه اخیر باعث شده است که اکثر نقاط دنیا از جمله مناطق کشور ما در معرض تهاجم سیلابهای ادواری قرار گیرد و تلفات مالی و جانی سیل به نحو چشمگیری افزایش یابد. بنابراین با توجه به سیلابهای خسارت زا در اکثر حوضههای شهری، ضرورت ایجاد سیستمهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در اکثر شهرهای کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. به منظور تسهیل تحلیل این چنین سیستم هایی، نرم افزارهای کامپیوتری مختلفی طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد. در این میان نرم افزار Storm cad توسط شرکت Hasted وهمچنین مدل Hydra توسط FHWA با امکان اتصال با سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی GIS ارائه شده است. این مدل ها دارای قابلیت های قابل توجهی از جمله برقراری ارتباط و پیوند با GIS اتوکد و طراحی و بهینه سازی سیس مهای زهکشی در حوض ههای شهری یا طبیعی می باشند که در این مقاله ضمن مقایسه دو مدل در تحلیل سیستمهای جمع آوری آبهای سطحی شهری در یک مطالعه موردی، به ضرورت اتصال به سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی GIS پرداخته شده و نتایج نشان دهنده اختلاف بسیار جزئی حاصل از دو مدل می باشد. از اینرو استفاده از این دو مدل به مهندسان و طراحان جهت طراحی و آنالیز پیشنهاد می گردد.