سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید رجبی وندچالی – عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
عباس قنبری مالیدره – عضو هیئت علمی گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
رضا لبافی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ت

چکیده:

تاثیر فرکانس ارتعاش تیغه و زمان برداشت بر میزان تلفات ریزش کلزا به طور میدانی مورد آزمون قرار گرفت. تلفات ریزش کلزا در محل پلاتفرم کمباین، رئ سه سطح فرکانس ارتعاش تیغه (۷/۸ و ۹/۰ و ۱۰/۲ هرتز) و سه سطح زمان برداشت (۱۰ و ۱۵ و ۲۰ درصد رطوبت دانه) اندازه گیری شدو آزمایش ها به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شدند. سپس فضای داده ای به نسبت یک به دو به داده هاب آموزش و ازمون تقسیم گردید. انواع مدلهای شبکه عصبی با توپولوژی های مختلف روی داده های آموزش ایجاد گردید. بهترین مدل دارای ضریب تعیین (R2) 0/85 بود. به منظور پوشش نقاط ضعف شبکه عصبی از مدل فازی نیز برای پیش بینی تلفات ریزش استفاده شد که دقت آن از مدل عصبی بالاتر بود. ضریب تعیین مدل فازی ۰/۹۴ برآورد شد و قوانین فازی در آن به کمک روش جدول جستجو ایجاد شده بود.