سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد بهرامی جوین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرامرز مودی – استادیار مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سالیان متمادی است که بتن به عنوان یکی از مصالح مصرفی ساخت دست بشر جایگاه ویژه ای در بین مهندسین عمران پیدا کرده است. در طول این سالها فاکتورهای گوناگونی در مورد بتن مورد بررسی قرار گرفته است. از مواردی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است ، خاصیت های متاکائولن بعنوان یک پوزولان مرغوب در ترکیبات بتن می باشد که امروزه در دنیا کاربردهای متعددی یافته است. این پوزولان در ایران فقط در مقیاس آزمایشگاهی و بسیار محدود تولید گردیده است، چرا که هنوز اثرات مختلف آن بر بتن مورد بررسی دقیق علمی قرار نگرفته است. به همین منظور برای نخستین بار در ایران، در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اقدام به تولید متاکائولن با استفاده از حرارت دهی کائولن به مدت ۰۶ دقیقه و در دمای ۰۶۶ درجه سانتیگراد صورت پذیرفت . در این پژوهش با انجام آزمایش های مختلف برای تعیین مقاومت فشاری و نیز آزمایش های مختلف دوام اثر این پوزولان در بتن های ساخته شده با متاکائولن، بررسی شده است. نتایج حاصل نشان دهنده اثرات مناسب متاکائولن بر روی خواص مکانیکی و نیز افزایش دوام و عمر مفید بتن های ساخته شده با این پوزولان در نمونه های آزمایشگاهی است