سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رویا مافی غلامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اهواز
عماد مجدم – دانشجوی کارشناسی محیط زیست

چکیده:

منابع جنگلیاستان خوزستان که به دلیل اقلیم گرم و خشک و سطح محدوده جنگلهای طبیعی چیزی معادل ۱۴درصد سطح استان را شامل می شود کوچکترین تخریب درآن بسیار محسوس است زیرا جایگزینی هردرخت طبیعی که قطع می شود بسیار مشکل و شاید غیرممکن باشد علل و عوامل تخریبدراستان خوزستان سه عامل اند ساکنان عرصه های منابع طبیعی بهره برداران اتفاقات غیرمترقبه یکی از عوامل تخریب قطع جنگلها به منظور تامین سوخت و انرژی جنگل نشینان است از عمده دلایل عدم تعادل دام و مرتع گسترش عرصه های کشاورزی ضعف آگاهی نسبت به ارزش جنگل و مرتع ودرکل دراستان ۸۹۰۰۰۰ هکتارجنگلهای حفاظتی ۲۴۰۰۰۰ هکتار مرتع ۱۲۵۰۰۰۰ هکتاربیابان مساحت ۶۴۶۶۴ کیلومتر مربع ۶۰ درصد منطقه جلگه ای ۴۰ درصد منطقه کوهستانه تشکیل میدهند دراین مقاله درمورد علل و عوامل عمده درتخریب منابع جنگلی استان خوزستان بحث می شود.