سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا اکرام نیا – مدیر امور آبرسانی و شبکه های توزیع آب شرکت مهندسین مشاور پدید آب سپاها
مهدی علیخاصی – دانشجوی مقطع دکتری مهندسی کشاورزی – آب

چکیده:

اصلاح کنتورها و افزایش دقت در آنها موجب افزایش بهره وری شبکه توزیع آب استفاده بهینه از منابع آب و کاهش میزان آب بدون درآمد خواهد شد همچنین با اصلاح کنتورهای با دقت کم مقدار مصرف مشترکین به مقدار واقعی نزدیک تر شده و آب بهای آنها اصلاح می گردد لذا در سال ۱۳۸۹ طرحی به منظور ارزیابی دقت کنتورهای شهر شاهین شهر در استان اصفهان به اجرا درآمد دراین طرح با استفاده از داده های مصرف مشترکین مسکونی وانجام ازمایش تست خوشه ای نسبت به براورد دقت کنتورهای مشترکین مسکونی اقدام شد با توجه به مقدار مصرف مشترکین مسکونی در سال ۱۳۸۸ مقدار واقعی آب مصرف شده مشترکین در ماههای مختلف سال تعیین شد نتایج نشان داد که اصلاح کنتورها باعث می شود مقدار آب واقعی مصرف شده ۲۰ درصد بیشتر از مقدار قرائت شده توسط کنتورها گردد همچنین با اعمال تعرفه آب مشخص شد در صورت اصلاح کنتورها مقدار درامد حاصل از فروش اب حدود ۱۳۰ درصد ۲/۳ برابر افزایش پیدا خواهد کرد