سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جلال کریمی – فوق لیسانس – سازمان بنادر و دریانوردی
علی شوشتری زاده ناصری – فوق لیسانس – سازمان بنادر و دریانوردی

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور ارزیابی دقت نقشه های برآورد خطر سیلاب ساحلی با استفاده از مدل رقومی ارتفاعDEM) در منطقه سواحل جنوب شرقی ایران ( استان سیستان و بلوچستان ) می باشد. در ابتدا ضمن بررسی کارهای مشابه انجام شده در جهان و نتایج آنها ، وضعیت سواحل و سیلابهای دریایی ناشی از طوفانها و سونامی ، بطور مختصر شرح داده شده است . مدلسازی خطر سیلابهای ساحلی با استفاده از مدلهای رقومی ارتفاع DEM) تهیه شده از داده هایSRTMتوپوگرافی ۱:۲۵۰IRNCC25K) و(IRNCC25K) و ۱:۲۰۰۰ سازمان نقشه برداری ایران انجام وخطاهای دو داده اول با داده های دقیقتر ۱:۲۰۰۰ مقایسه و ارزیابی گردیدند. نتایج مطالعه نشان داد که هر دوی داده های SRTM DEM وIRNCC25K DEM ارتفاعها را بیش از اندازه واقعی و خطرات را کمتر از اندازه واقعی برای کلیه سطوح ارتفاعی مشخص شده در مدل نشان دادند و این برای مناطق پرجمعیت با یک ضریب بیش از ۲,۵ برابری برای مناطق تحت پوشش سیل و جمعیت انسانی متاثر شده از آن مشخص شد.