سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی مهدوی عادلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر-گروه عمران
مهدی بنازاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده عمران

چکیده:

پارامترهای شاخص شدت نقشی کلیدی در هر دو بخش تخمین تقاضای لرزه ای ، یعنی مدل احتمالاتی تقاضا و مدل احتمال فروریزش دارد و انتخاب یک شاخص شدت مناسب موجب افزایش دقت در این تخمین می گردد. از انجاییکه عموما شاخص شدت از جنس شتاب طیفی انتخاب می گردد، در این تحقیق به ارزیابی دقت شتابهای طیفی در زمانهای تناوب مختلف به عنوان شاخص شدت در تخمین تقاضای لرزه ای قابهای خمشی فولادی پرداخته شده است.نتایج حاصل نشان می دهند که بر خلاف انتظار ، شتاب طیفی مورد اول در تمام قاب ها بهترین شاخص شدت محسوب نمی گردد و در برخی موارد شتاب طیفی مورد دومتخمین زننده بهتری است. همچنین مدل احتمال فروریزش چندان به شاخص شدت حساس نمی باشد.