سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اکبر رمضانی – کارشناس ارشد شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری
فیروز موسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی

چکیده:

در بسیاری از مطالعات و بررسی های منابع طبیعی و کشاورزی به دلیل عدم پوشش کامل ایستگاههای اندازه گیری نقطه ای باران براورد بارش منطقه ای و یا تخمین بارش در مناطق حدفاصل میان ایستگاهها امری ضروری است برای حل این مسئله روشهای مختلفی وجود دارد که از جمله آن ها استفاده از روش های میان یابی می باشد که دارای دقت متفاوتی هستند دراین تحقیق دقت این روشها جهت براورد متوسط بارش ماهانه و سالانه استان چهارمحال و بختیاری به منظور تهیه نقشه های هم بارش مورد ارزیابی قرارگرفته است برای بررسی خطای روشها و انتخاب بهترین روش میانیابی در تعیین متوسط بارشها از تکنیک اعتبارسنجی حذفی استفاده شد برای مقایسه مدلها از مقادیر ریشه متوسط مربع خطاها RMSE و ضریب تبیین R2 استفاده گردید.