سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد ایزدی پور – محقق گروه صنایع فضایی صاایران گروه صنایع فضایی
علیرضا شریفی – محقق گروه صنایع فضایی صاایران گروه صنایع فضایی
رضا صالح – محقق گروه صنایع فضایی صاایران گروه صنایع فضایی
میثم یوسف زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد زنجان

چکیده:

دراین مقاله تصحیح هندسی تصاویر آرایه خطی با استفاده ازدو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام می شود درروش مستقیم برای تعیین مختصات زمینی پیکسل ها از پارامترهای مداری ماهواره و اعمال شرط هم خطی استفاده می شود درروش غیرمستقیم نقاط کنترل زمینی برای اینمنظور به کارگرفته میش ود پس از تعیین مختصات زمینی تعدادی از پیکسل ها بقیه پیکسلهای تصویر با استفاده از تبدیل چند جمله ای درجه دو برروی زمین نگاشت میشوند نتایج اعمال این دو روش برتصویرسنجنده LISS-4 ماهواره IRS-P6 و مقایسه و تحلیل انها گزارش شده است براساس نتایج بدست آمده درروش غیرمستقیم نسبت به روش دیگر با صرف هزینه وزمان بیشتر می توان بهدقت حدود ۵۰ برابر دست یافت.