سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهزاد محمدی الستی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی علوم و تحقیقات بورسیه د
علیرضا شیخی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ا
سیدمحمدحسن کماریزاده – عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

دراین تحقیق به طراحی و ارزیابی تیغه دروگر بشقابی که همواره تحت ضربه وبرش می باشد وبیشتر از هر عضو دیگری درمعرض شکست و خرابی می باشد، پرداخته شده است. برای این کار دروگر بشقابی رایج در منطقه انتخاب و محاسبات بر روی آن انجام شد. در این مقاله ابتدا ساختار تیغه و نیروهای وارد بر تیغه بررسی شده و با استفاده از آن برش پین تیغه، تنش لهیدگی بشقاب وتیغه و گسیختگی های کنار تیغه مورد بحث قرار گرفت. در این بررسی معلوم شد مقداری نیرویی که تیغه ( با سرعت دورانیrpm3000 می تواند تحمل کند تقریبا ۲ تا ۲/۵ برابرمقدار نیروی مقاومت برشی لایه علوفه (یونجه پر پشت) می باشد. و همچنین معلوم شد هر چقدر سرعت پیشروی دروگر کمتر و سرعت دورانی تیغه بیشتر باشد برش بهتری خواهیم داشت که در این مورد باید بازده مزرعه ای، توان تراکتور، جنس قطعات تراکتور وزخمی شدن علوفه نیز در نظر گرفته شود. در انتها طرح جدیدی برای ساختار دروگر بشقابی در مورد رفع عیب ارتفاع برش بالای دروگر، ارائه شده است