سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا میرکریمی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران واحد علوم و تحقی
احمد عباسی مقدم – عضو هیئت علمی بانک ژن گیاهی ملی ایران
جواد مظفری – دانشجوی دکترای باغبانی دانشگاه تربیت مدرس تهران
ثرثا سادات موسوی – دانشجوی دکترای باغبانی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

بیماری لکه موجی سیب‌زمینی یکی از مخرب‌ترین بیماری‌های لکه‌ای قارچی بویژه در آب و هوای گرم محسوب می‌گردد. در این تحقیق گیاهچه‌های سیب زمینی عاری از ویروس از بانک ژن گیاهی ملی ایران تهیه شدند. این گیاهچه‌ها در ارزیابی درون شیشه‌ای از عصاره فیلتر شده قارچ آلترناریا آلترناتا و در ارزیابی گل‌خانه‌ای از روش اسپری سوسپانسیون قارچی ایزوله آلترناریا آلترناتا به میزان (۵)۱۰ کنیدی در میلی لیتر استفاده گردید. طرح آزمایشی مورد استفاده بصورت طرح کاملاً تصادفی در قالب سه فاکتور و هفت ژنوتیپ می‌باشد. در هر دو روش تفاوت معنی داری در بین کولتیوارهای سیب زمینی نسبت به بیماری لکه موجی در سطح ۱% وجود دارد. در ارزیابی درون شیشه‌ای و گل‌خانه‌ای کولتیوار کاسموس کمترین میزان مقاومت و کولتیوار مارفونا بیشترین میزان مقاومت را داشتند.