سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد رستمی – عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
جواد نامدرست – کارشناس ارشد شرکت سازه پردازی ایران
محمد باقر رشاد – مدیر گروه حفاظت و مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه ای قم
مهدی حاجی زاده باروق – کارشناس ارشد شرکت آب منطقه ای قم

چکیده:

عوامل غیر طبیعی ناشی از دخالت های بشر در مسیر و حاشیه رودخانه ها باعث شده است که سیلابها سال به سال از نظر تعداد وقوع و شدت خسارت ها افزایش یابند بنابراین پیش بینی رفتار هیدرولیکی رودخانه در مقابل سیلابهای احتمالی جهت کاهش خسارت وارده به مناطق شهری و مدیریت کاربری اراضی در اطراف رودخانه ار اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. رودخانه قمرود که از وسط شهر قم عبور می نماید به عنوان یکی از ار ارکان شکل گیری شهر قم محسوب می گردد. به همین دلیل تمایل به توسعه شهر در امتداد آن وجود داشته است. وجود حرم مطهر ، مراکز تجاری و جمعیتی در حاشیه رودخانه قمرود موجب افزایش تراکم کاربری و راههای دسترسی در بازه شهری گردیده است. این عوامل موجب گردیده تا به منظور جبران کمبود فضا و اراضی در حاشیه رودخانه از بستر رودخانه برای ایجاد راهها و پلهای دسترسی استفاده شود. اخیرا نیز مقاصد تفیریحی و زیبا سازی نیز به آن اضافه گردیده و بستر رودخانه با تراکمی از سازه ها و موانع مواجه شده است. هدف از این مقاله ارزیابی هیدرولیکی دخالت های اخیر صورت گرفته در بستر رودخانه قمرود و تاثیر آنها در تشدید خطرات سیلاب و همچنین ارائه راهکارها برای کاهش اثرات آنها در بازه شهری می باشد.