سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرحسین بنکدارپور – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی – سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
هوشنگ حسونی زاده – استادیار گروه مهندسی عمران آب – دانشکده علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی
حسین قربانی زاده خرازی – استادیار گروه مهندسی عمران آب – دانشکده علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

پژوهش حاضر حاصل مقایسه داده های ایستگاه خودکار و چشمه لنگان است. در این پژوهش بادسنج خودکاربا حداکثر ۲۲ % اختلاف با داده های ایستگاه غیر خودکار، نتایج مشابه را کسب نمود .طراحی مبتکرانه حسگر باد نما باعث افزایش دقت داده های ایستگاه های سینوپتیکی، کاهش مراجعات اپراتورو افزایش طول عمر دستگاه شده است. با بهره گیری از دو حسگر رطوبت نتایج ایستگاه های مورد مطالعه، باوجود تفاوت اندک، نزدیک و داده های هردو ایستگاه درتایید یکدیگر بوده اند. دماسنج الکترونیکی نیز بدون نیاز به کالیبره، باعث ارائه نتایج بهتر و طول عمر بالاتر این بخش می گردد