سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فریدون وفایی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیامک بوداقپور – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سید احمد میرباقری – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی از مهمترین خطرات زیست محیطی است که سلامت موجودات زنده را تهدید می کند. از جمله فعالیت های صنعتی مهم و فراگیر عصر حاضرکه از نظر تولید آلاینده های گوناگون زیست محیطی در صدر سایر فعالیت ها قرار دارد، می توان به فعالیت های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی اشاره کرد. در تحقیق حاضر، نقل و انتقال، نفوذ و تغییر شکل هیدروکربن های نفتی در ستون خاک، توسط جاذب نفتی بنتونیت، داده برداری شد و داده های حاصل توسط نرم افزار Hydrus و شبکه عصبی مصنوعی ارزیابی گردید. داده های آزمایشگاهی برآزش مناسبی با داده های مدلسازی شده توسط نرم افزار Hydrus و شبکه عصبی مصنوعی را نشان داد و از میان انواع شبکه های عصبی مصنوعی، شبکه MLP با R=0.99996 و MSE=0.0000961 به عنوان بهترین برآزش جهت ارزیابی داده های حاصل آزمایش انتخاب گردید.