سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میلاد ادراکی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ا
داود زارعی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ا
محمد بنی مهدکیوانی – دانشکده شیمی فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ت

چکیده:

نانو پیگمنت ها نوع جدیدی از پیگمنت ها هستند آن ها مواد هیبریدی هستند که از مواد رنگزای آلی و نانو ذرات سیلکات لایه ای تشکیل می شوند. نانو پیگمنت ها تا کنون برای درس کردن پوشش های پلیمری بکار رفته اند و پیشرفت در خواصگرمایی و پایداری زیر لایه و مواد رنگزا نشان داده اند در این کار نانو پیگمنت های ابی در ساخت جوهر های چاپ افست بکار می روند بنابراین چهار نانو پیگمنت مختلف نشان داده می شوند آبیB)ارغوانیM)زردY) سیاهK) تا رنگ اولیه را به خاطرسیستم فرآیند چهار رنگی به دست آورند. خواص شیمیایی- فیزیکی و کالریمتریک ترکیب های نانو ارزیابی شده اند. با این وجود قصد داریم با توجه به پیگمنت های آبی رایج(آلی و معدنی) برای پلاستیک ها، خصوصیت و عملکرد کالیمتریک را معرفی کنیم. با توجه به این تجزیه و تحلیل کالریمتریک گفت نانو پیگمنت ها در یک وضعیت متوسط بین پیگمنت آلی و معدنی طبقه بندی می شوند شبیه یا حتی بهتر از پیگمنت های رایج هستند. در نهایت، شفافیت و قدرت رنگ آمیزی بیشتری نسبت به پیگمنت های دیگر دارند، چیزی که می تواند براساس کاربرد نهایی محصول رنگ شده، یک مزیت باشد.