سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد مختاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
حمید توکلی پور –
رضا فهیمی –
بیژن عسکری –

چکیده:

نیاز روزافزون بخش کشاورزی جهت طراحی و ساخت تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز درزمینه ویژگیهای فیزیکی محصولات کشاورزی در سطح صنعتی از یک سو و کمبود داده های خواص فیزیکی مورد نیاز درطراحی فرایندها در صنایع تبدیلی از سوی دیگر تاکیدی برضرورت تحقیق دراین زمینه می باشد دراین پژوهش برخی خواص فیزیکی شامل خواص هندسی قطر بزرگ طول متوسط عرض و کوچک ارتفاع قطر میانگین هندسی قطر میانگین حسابی سطح و کرویت دو واریته پسته بومی منطقه سبزوار بنه و فندقی درسه سطح ۲۰و۳۵ و ۵۰ درصد مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد هرسه قطر هندسی واریته قندقی بیشتر از بنه می باشد ارتباط بین خواص هندسی و رطوبت پسته به صورت خطی بود که توسط معادلات رگرسیون ارایه گردید. افزایش رطوبت درواریته بنه موجب کاهش کرویت و درواریته فندقی موجب افزایش کرویت گردید.