سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدحسین میرکریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد-جوشکاری، دانشگاه شهید چمران اهواز
خلیل رنجبر – دانشیار، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا دهملایی – استادیار، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

اتصال غیر همجنس فولادهای فریتی کم آلیاژ به فولادهای زنگنزن آستنیتی، در طی دهه های گذشته به صورت گسترد های در صنایع به کار گرفته شده است. بنا به تجربه ها و تحقیقات سال های گذشته، این اتصال یکی از نقاطی است که درگیر مشکلات بسیاری بوده و بسیاری از خرابی ها در این منطقه اتفاق می افتد. بنابر اهمیت صنعتی و اقتصادی این نوع اتصال، در تحقیق حاضر دو فولاد زن گنزن آستنیتی ۳۱۶ A240-TP. و فولاد کمآلیاژ فریتی ۱۱ A387-Gr توسط جوشکاری قوسی تنگستن- گاز با دو جریان ثابت و پالسی به هم جوش داده شده اند. از دو نوع فلز پرکننده پر کاربرد ERNiCr- و ۳ ER309L نیز جهت گسترش دامنه تحقیق استفاده شده است. پس از انجام تستهای خواص فیزیکی و مکانیکی، شامل متالوگرافی، میکروآنالیز شیمیایی، کشش و ضربه، مشخص گردید جریان پالسی به دلیل حرارت ورودی کمتر و ایجاد اختلاط بیشتر در حوضچه جوش، ضمن کاهش پدیدههای متالورژیکی نامطلوب مانند منطقه مخلوط نشده، سبب بهبود خواص مکانیکی اتصال م یشود