سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد مهدیارفر – پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشکده گاز
تورج محمدی – دانشگاه علم و صنعت ایران
علی مهاجری – پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشکده گاز

چکیده:

غشاهای کربنی را می توان از پیرولیز مواد اولیه متعددی ا زجمله رزین های فنلی تهیه نمود شرایط پیرولیز برروی خواص کربن نهایی موثر خواهد بود این مقاله اثر دمای پیرولیز را برروی تخلخل و خواص غربال مولکولی کربن حاصل مورد بررسی قرار میدهد برای این منظور عملیات پیرولیز در شرایط متعارف برای تولید غشاهای کربنی دردماهای مختلف انجام گرفت نتایج نشان داد کهبا افزایش دمای پیرولیز از ۵۰۰ تا ۸۰۰ درجه سانتی گراد متوسط قطر حفره های تشکیل شده در کربن کاهش می یابد و این امر خواص غربال مولکولی کربن حاصل را تقویت می کند حجم حفرات و ظرفیت جذبگازها تا دمای ۷۰۰درجه افزایش یافته و سپس کاهش می یابد کربن تهیه شده در دمای ۸۰۰ درجه دارای خواص غربال مولکولی بوده و برای جداسازی گازهایی مانند اکسیژن از نیتروژن قابل استفاده است.