سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین حیدری – عضو گروه پایپینگ شرکت نفت و گاز پارس، فاز ۱۴ طرح توسعه میدان گازی پارس جنو
سیامک عزیزسلطانی – عضو گروه عمران شرکت نفت و گاز پارس، فاز ۱۴ طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی

چکیده:

وقوع زلزله و پیامدهای آن همواره یکی از نگرانیهای مردم و مسئولین کشورها به خصوص کشورهای زلزله خیز نظیر ایران بوده است. حفظ ایمنی تأسیسات شهری و بین شهری شامل شبکههای برق رسانی، آب رسانی، خطوط انتقال نفت و گاز در برابر این بارها، مطالعات دقیق و طراحیهای مهندسی را طلب می-کند. در این مقاله رفتار خط لوله انتقال گاز عسلویه به ایرانشهر تحت بارهای لرزهای ناشی از زلزله طبس به کمک نرم افزار تحلیلی انسیس مورد مطالعه قرارگرفت. پاسخها بیانگر شدت گرفتن تنشها با زیاد شدن دامنه جابجاییهاست، همچنین میتوان فهمید که تغییرات تنش در قسمت زاویه دار لوله با نوسانات شدید ولی بزرگی کمتر همراه است.