سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباسعلی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس،
علی ارومیه ای – دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
کاظم مرادی هرسینی – دکترای زمین شناسی مهندسی، مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
نیما قنواتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

لازمه اجرای هرگونه طرح عمرانی، در دست داشتن اطلاعاتی در زمینه مشکلات و مخاطرات زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی مربوط به محدوده مورد نظر میباشد . این قبیل اطلاعات، دیدگاه مناسبی برای مهندسین طراح و افراد تصمیم گیرنده در جهت انتخاب محل مناسب برای پروژه، انتخاب روش مناسب بهسازی برای هر منطقه، انتخاب روش های مناسب جهت اجرای عملیات شناسایی منطقه و غیره را فراهم میاورد. منطقه پارس جنوبی در قسمت جنوبی استان بوشهر و در حدود ١۵ کیلومتری شهرستان کنگان در استان بوشهر واقع شده است . از دیدگاه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه پوشیده شده است از رسوبات سست و منفصل عهد حاضر از جمله رس ، سیلت، ماسه و گراول که در یک محیط مخروط افکنه ای تشکیل شده است. ١٩ و سایر گزارش های مربوط به ،١۴ ، در تحقیق پیش رو گزارشات مربوط به فازهای مطالعاتی ١٢ توسعه تجهیزات ساحلی پارس جنوبی جمع آوری گردید و تعداد ۵٩ گمانه به همراه سایر اطلاعات ژئوتکنیکی موجود در گزارش ها استخراج گردید . اعداد نفوذ استاندارد جمع آوری شده پس از تصحیح جهت ارزیابی پتانسیل روانگرایی رسوبات ماسه ای موجود در محدوده مورد مطالعه به روش ساده شده سید و ادریس مورد استفاده قرارگرفتند. بررسی ها نشان دهنده این است که در محدوده فازهای مطالعاتی ١٩ و ١٢ در اثر وقوع یک زلزله با بزرگی ۶/۵ ریشتر و شتاب افقی ۰/۲ g شاهد وقوع روانگرایی خواهیم بود. پهنه بندی انجام شده بر اساس ضریب ایمنی در برابر خطر روانگرایی نیز نشان دهنده ا ین امر است که با نزدیک شدن به خط ساحلی و با اشباع شدن خاکهای ماسه ای خطر روانگرایی بیشتر شده و با دور شد ن از س احل خطر نسبی روانگرایی نیز کاسته میشود.