سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میترا صالحی پورباورصاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه شاهرود
حسین خیرآبادی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و استاد گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفها
هادی قربانی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
مجید افیونی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و استاد گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفها

چکیده:

سبزیجات از اجرای مهم رژیم غذایی مردم در استان اصفهان است .این مواد غذایی مهم ترین مسیر انتقال عنصر سنگین به انسان می باشند. این تحقیق با هدف ارزیابی پتانسیل خطر فلزات سنگین(سرب، نیکل و مس) به بیماری های غیر سرطانی ا ز مصرف سبزیجات در استان اصفهان انجام شد. نمونه برداری سبزیجات از بازارهای اصلی فروش سبزیجات به طور تصادفی انجام شد. پتانسیل خطر (THQ ) و شاخص خطرپذیری (HI ) برای ارزیابی خطر سلامت انسان به بیماری های غیرسرطانی برای یک عنصر و ترکیبی از همه عناصر محاسبه شد. پتانسیل خطر برای همه عناصر سنگین مورد مطالعه ناشی از مصرف یک محصول کمتر از یک می باشد که نشان دهنده احتمال اثرات سوء بیماری های غیرسرطانی برای عناصر مورد مطالعه در سبزیجات به تنهایی وجود ندارد . میزان شاخص خطرپذیری کل همه عناصر برای کودکان و بزرگسالان کمتر از یک بدست آمد که نشان دهنده احتمال اثرات سوء بیماری های غیرسرطانی ناشی از مصرف سبزیجات در منطقه مورد مطالعه وجود ندارد