سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی رهگذر – استادیار گروه عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اصفهان
محمدجواد ملکی – دانشجویکارشناسی ارشد عمران زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

شهر دره شهر در استان لرزه زمین ساخت شمال باختری زاگرس واقع شده است و از ویژگیهای لرزه زمین ساختی این استان تبعیت می نماید همچنین وجود گسله هایی در گستره ساختگاه نظیر زاندگی های گوار، زیرتنگ، گراب، چرمی، میان تنگ، و خطواره سیمره در نزدیکی ساختگاه و خطواره های L3,L2,L1 و رویداد زمین لرزه هیای از جمله رویداد زمین لرزه مخرب و ویرانگر سیمره در سال ۸۷۲ میلادی دلالت بر فعالیت لرزه زایی گستره مورد مطالعه دارد بنابراین پهنه بندی خطر زلزله برای شهر دره شهر که هدف این مطالعه است از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد دراین مطالعه بیشینه شتاب روی سنگ بستر PGA به روش تحلیل قطعی خ طر زمین لرزه برای مرکز شهر دره شهر تهیه گردیده است.