سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روئینه رحیمی – دانشجو کارشناسی ارشد گروه مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ب
ایرج محمد فام –
کتایون ورشوساز –

چکیده:

هدف: با توجه به رشد ۵۵% آمار حوادث درسال ۸۷ در بندر شهید رجایی و کشته شدن حداقل ۶ نفر در طول سال های ۸۷ و ۸۸ و تکرار این گونه رویدادها در سال های ۸۹ و ۹۰، همچنین وقوع حوادثی از جمله انفجار مخزن نفت کوره، هدف تحقیق حاضر شناسایی و تعیین مهمترین علل بروز انفجار در مخازن نفت کوره و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت ایمن سازی تانک فارم ها و مخازن نفتی می باشد. در این مطالعه پس از آشنایی کامل با تانک فارم و مخازن نفت کوره در بزرگترین شرکت فعال در زمینه صادرات و واردات و انبارداری نفت کوره در بندر شهید رجایی، با استفاده از توانمندیهای تکنیک آنالیز درخت خطا مهمترین عوامل موثر در بروز حادثه انفجار مخزن نفت کوره شناسایی و سپس نحوه ترکیب و همچنین ارتباط آنها در قالب رویدادهای پایانی، میانی و دروازه های و و یا تعیین شد. با آنالیز کیفی درخت خطای این حادثه، مهمترین علل بروز آن تعیین و در قالب ۳گروه خطاهای مدیریتی،انسانی،سیستمی طبقه بندی گردید.سپس بر اساس نتایج حاصل،راهکارهای مدیریتی جهت ایمن سازی تانک فارم ها و مخازن ارائه گردید. مهمترین علت از علل موثر در انفجار مخازن نفت کوره، کاهش و صرفه جویی در هزینه ها تعیین گردید که از جمله خطاهای مدیریتی محسوب می شود. بالا بودن درصد خطاهای مدیریتی، می تواند بیانگر نیاز به تمرکز و برگزاری دوره های توجیهی برای مدیران، همراستا با آموزش کارگران در یک سیستم باشد و این امر تاکیدی بر باور مدیریت از سیستم های ایمنی و سپس القاء این نظریه به زیر مجموعه می باشد.