سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی امیری – استاددانشگاه علم و صنعت ایران
نعیم خوشنویس – کارشناس ارشد مهندسی زلزله
سیدعلی رضویان امرئی – دکتری زلزله

چکیده:

این مقاله به ارزیابی خطرپذیری لرزه ای سازه های بلندشهرتهران دراثر فعالیت گسل مشا با نرم افزار ارزیابی خطرپذیری لرزه ای SELENA ver.5 می پردازد تهران پایتخت و پرجمعیت ترین شهر ایران است و ازلحاظ اقتصادی اجتماعی و سیاسی مهمترین شهر ایران محسوب می شود از نقطه نظر لرزه خیزی شهر تهران کنونی و ری قدیم ۶ بار توسط زلزله های فاجعه بارویران شده است گسل مشاء یکی از گسلهای فعال شمال تهران میباشد که زلزله سال ۱۸۳۰ به این گسل نسبت داده شده است درسالهای اخیر رشدساخت سازه های بلند درشهر تهران چشمگیر بوده است بنابراین ارزیابی احتمال خطرپذیری این گونه سازه ها برای درک بهتر وضعیت موجود و همچنین توسعه های آتی سازه های بلند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به عدم توافق درمورد زلزله سال ۱۸۳۰ بین دو منبع معتبر علمی تاثیرهردو مورد توسط ضرایب درخت منطقی اعمال شده است.