سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عادل رمضانی مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی گروه علوم و صنایع غذای امل صندو
سیداحمد شهیدی یاساقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی گروه علوم و صنایع غذای امل صندو
فاطمه سروری سهزابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی گروه علوم و صنایع غذای امل صندو

چکیده:

ارزیابی خطر میکروبیولوژیکی کمی برای بیماریهای ناشی ازمسمومیت غذایی به منظور طراحی، توسعه و بررسی اقدامات مربوط به کنترل برای حفاظت از سلامت عمومی ضروری است در پژوهشهای مختلف نشان داده شده است که ارزیابی خطر میکروبیولوژیکی کمی را می توان برای شناسایی نقاط بحرانی در زنجیره مواد غذایی مورد استفاده قرار داد تا اثر عوامل مداخله کننده در کاهش بیماریها ناشی از مسمومیت مواد غذایی با هزینه – ضریب تاثیر در ترکیب با تجزیه و تحلیل اقتصادی عوامل مداخله کننده مختلف مورد شناسایی قرار گیرد در یک پژوهش در فرایندتولید ساندویچ سنتیک استافیلوکوکوس اورئوس تعیین شده است این سنتیک به پارامترهای اصلی میکروارگانیسم دمای بهینه ، دمای حداقل بستگی دارد.