سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مظفر عبدالهی فر – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
حسین نکوئی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
محمدرضا زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
پریا اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

اهمیت ویژه ی نانوساختارهای AlOOH بوهمیت درصنایع نفت و پتروشیمی درساخت جاذب ها و پایه های کاتالیستی برای فرایندهای مختلف می باشد سطح ویژه بالا و پراکندگی مطلوب درمایع از پارامترهای موثر درانتخاب این مواد به عنوان جاذب و کاتالیست است از این رو کنترل شکل و اندازه درمورد نانوساختارهای AlOOH همواره مورد توجه بودها ست از روش سنتز هیدروترمال به عنوان روشی کنترل پذیر جهت ساخت نانوساختارهای بوهمیت از نیترات آلومینیوم درحضور حلال آبی و دردمای ۲۰۰درجه استفاده شد اثرعامل رسوب ساز اوره برفاز بوهمیت ساختار و مورفولوژی آن توسط آنالیزهای SEM TEM FTIR XRD بررسی شد مشاهدات نشان میدهد که شرایط هیدروترمال و محلول اوره برتوزیع اندازه ذرات تاثیر مطلوبی دارند.