سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی عباسی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی – موسسه مهندسین مشاور ایمنسازان

چکیده:

کشور ایران با شرایط اقلیمی بسیار متنوع، در ناحیه خشک و نیمه خشک با منابع آب محدود واقع شده است. این شرایط لزوم اجرای پروژههای آبرسانی از طریق حفر تونلهای طویل، برای انتقال آب مازاد از مناطق پرآب به مناطق کم آب را مطرح میسازد. این شرایط بدون حفر تونل از طریق حفاری مکانیزه اقتصادی نمیباشد. هزینه اجرای کمتر، ایمنی بیشتر و زمانبندی کوتاهتر از جمله مزایای حفاری مکانیزه با استفاده از ماشین حفر تونلT.B.Mنسبت به روشهای حفاری غیرمکانیزه است. این تکنولوژی در کشور ما ایران، به سرعت در حال پیشرفت میباشد. یکی از پروژههایی که در حال طراحی جهت حفر به روش مکانیزه است، پروژه تونل طویل انتقال آب سبزکوه در استان چهارمحال و بختیاری است. در این مقاله به بررسی شرایط و خصوصیات ژئومکانیکی و پارامترهای موثر بر روی حفاری مکانیزه این تونل پرداخته شده است.