سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا لشکری پور – استاد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
روح الله محمدولی سامانی – معاون اجرایی ارشد کارگاه،گروه سد،آب و فاضلاب، شرکت کیسون

چکیده:

پروژه تصفیه خانه فاضلاب شماره ۴ التیمور، یکی از طرحهای عمرانی کشور است که به منظور تصفیه فاضلاب شهری مناطق شرقی شهر مشهد، درحال احداث است. به منظور ارزیابی مقدماتی از شرایط زیر سطحی و مخاطرات احتمالی محل اجرای فاز اول این پروژه، اقدام به حفر ۹ گمانهاکتشافی گردید. بر مبنای نتایج حاصل از حفاری ها، مطالعات سطح الارضی و آزمایشات میدانی و آزمایشگاهی ، همچنین مطالعه تحقیقات مرتبطانجام گرفته در مناطق شرقی دشت مشهد، خصوصیات ژئوتکنیکی و زمین شناسی مهندسی محل ساختگاه این پروژه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر این امر است که رسوبات محل اجرای طرح، عمدتا ریز دانه با مقاومت برشی بالا می باشند. همچنین وجود خاک های گچی ، عبور گسل از نزدیکی ساختگاه و وجود لایه های خاک با پتانسیل تورم متوسط ، از مخاطرات طبیعی هستند که باید در طراحی سازه به آنها توجه نمود.